Lưu trữ thẻ: keonhacai hôm nay

Soi kèo nhà cái: Lille vs Reims 02/01/2023

Kèo nhà cái Lille vs Reims – 23h00 sáng ngày 02/01/2023 – Kèo châu Á đang ở mức 0:3/4, chủ nhà ăn 1.86, khách ăn 2.06 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/2 bàn, Tài ăn 1.80, Xỉu ăn 2.11 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.61, Hòa ăn 3.70, […]

Soi kèo nhà cái: Philippines vs Indonesia 02/01/2023

Kèo nhà cái Philippines vs Indonesia – 19h30 tối ngày 02/01/2023 – Kèo châu Á đang ở mức 1 3/4:0 bàn, chủ nhà ăn 1.78, khách ăn 2.06 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 1/4 bàn, Tài ăn 1.94, Xỉu ăn 1.88 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn (không có), […]

Soi kèo nhà cái: Nottingham vs Chelsea 01/01/2023

Kèo nhà cái Nottingham vs Chelsea – 23h30 tối ngày 01/01/2023 – Kèo châu Á đang ở mức 3/4:0 bàn, chủ nhà ăn 2.07, khách ăn 1.86 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/2 bàn, Tài ăn 2.01, Xỉu ăn 1.89 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 4.90, Hòa ăn 3.85, […]

Soi kèo nhà cái: Lyon vs Clermont 01/01/2023

Kèo nhà cái Lyon vs Clermont – 23h00 tối ngày 01/01/2023 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1 1/4 bàn, chủ nhà ăn 1.88, khách ăn 2.04 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 bàn, Tài ăn 2.00, Xỉu ăn 1.90 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.36, Hòa ăn 4.30, […]

Soi kèo nhà cái: Bournemouth vs Crystal Palace 31/12/2022

Kèo nhà cái Bournemouth vs Crystal Palace – 22h00 tối ngày 31/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:0 bàn, chủ nhà ăn 2.11, khách ăn 1.83 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/4 bàn, Tài ăn 1.92, Xỉu ăn 1.98 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.84, Hòa […]

Soi kèo nhà cái: Barcelona vs Espanyol 31/12/2022

Kèo nhà cái Barcelona vs Espanyol – 20h00 tối ngày 31/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1 3/4, chủ nhà ăn 1.91, khách ăn 2.02 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 1/4 bàn, Tài ăn 1.94, Xỉu ăn 1.96 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.25, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Real Valladolid vs Real Madrid 31/12/2022

Kèo nhà cái Real Valladolid vs Real Madrid – 03h30 sáng ngày 31/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1 1/4:0, chủ nhà ăn 1.87, khách ăn 2.06 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 bàn, Tài ăn 1.93, Xỉu ăn 1.97 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 5.90, Hòa […]

Soi kèo nhà cái: Liverpool vs Leicester 31/12/2022

Kèo nhà cái Liverpool vs Leicester – 03h00 sáng ngày 31/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1 1/2, chủ nhà ăn 1.85, khách ăn 2.08 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 1/4 bàn, Tài ăn 1.91, Xỉu ăn 1.99 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.28, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Reims vs Rennes 30/12/2022

Kèo nhà cái Reims vs Rennes – 01h00 sáng ngày 30/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/4:0 bàn, chủ nhà ăn 2.01, khách ăn 1.91 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/2 bàn, Tài ăn 1.91, Xỉu ăn 1.99 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 3.10, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Getafe vs Mallorca 30/12/2022

Kèo nhà cái Getafe vs Mallorca – 23h00 tối ngày 30/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:0 bàn, chủ nhà ăn 1.87, khách ăn 2.06 – Kèo tài xỉu đang ở mức 1 3/4 bàn, Tài ăn 1.98, Xỉu ăn 1.92 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.70, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Clermont Foot vs Lille 29/12/2022

Kèo nhà cái Clermont Foot vs Lille – 01h00 sáng ngày 29/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/2:0 bàn, chủ nhà ăn 2.12, khách ăn 1.81 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 3/4 bàn, Tài ăn 2.07, Xỉu ăn 1.83 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 4.15, Hòa […]

Soi kèo nhà cái: Brest vs Lyon 29/12/2022

Kèo nhà cái Brest vs Lyon – 03h00 sáng ngày 29/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/2:0 bàn, chủ nhà ăn 1.91, khách ăn 2.01 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 3/4 bàn, Tài ăn 1.93, Xỉu ăn 1.97 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 3.35, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Việt Nam vs Malaysia 27/12/2022

Kèo nhà cái Việt Nam vs Malaysia – 19h30 tối ngày 27/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1 1/4, chủ nhà ăn 2.00, khách ăn 1.84 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 3/4 bàn, Tài ăn 1.84, Xỉu ăn 1.98 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.40, Hòa […]

Soi kèo nhà cái: Lào vs Singapore 27/12/2022

Kèo nhà cái Lào vs Singapore – 17h00 chiều ngày 27/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 3 1/2:0, chủ nhà ăn 0.89, khách ăn 0.89 – Kèo tài xỉu đang ở mức 4 1/4 bàn, Tài ăn 0.72, Xỉu ăn 1.04 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 35.00, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Thái Lan vs Philippines 26/12/2022

Kèo nhà cái Thái Lan vs Philippines – 19h30 tối ngày 26/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1 3/4, chủ nhà ăn 1.67, khách ăn 2.20 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 bàn, Tài ăn 1.77, Xỉu ăn 2.05 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.15, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Brunei vs Indonesia 26/12/2022

Kèo nhà cái Brunei vs Indonesia – 17h00 tối ngày 26/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 4 1/2:0 , chủ nhà ăn 0.88, khách ăn 0.88 – Kèo tài xỉu đang ở mức 4 3/4 bàn, Tài ăn 0.80, Xỉu ăn 0.94 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn (không có), […]

Soi kèo nhà cái: Leicester vs Newcastle 26/12/2022

Kèo nhà cái Leicester vs Newcastle – 22h00 tối ngày 26/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/4:0, chủ nhà ăn 1.98, khách ăn 1.95 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/2 bàn, Tài ăn 1.86, Xỉu ăn 2.04 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 3.15, Hòa ăn 3.50, […]

Soi kèo nhà cái: Everton vs Wolverhampton 26/12/2022

Kèo nhà cái Everton vs Wolverhampton – 22h00 tối ngày 26/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1/4, chủ nhà ăn 1.99, khách ăn 1.94 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/4 bàn, Tài ăn 1.99, Xỉu ăn 1.91 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.33, Hòa ăn 3.25, Khách […]

Soi kèo nhà cái: Ross County vs Rangers 24/12/2022

Kèo nhà cái Ross County vs Rangers – 02h30 sáng ngày 24/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1 1/2:0, chủ nhà ăn 1.95, khách ăn 1.97 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 bàn, Tài ăn 1.94, Xỉu ăn 1.96 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 8.90, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Motherwell vs Kilmarnock 24/12/2022

Kèo nhà cái Motherwell vs Kilmarnock – 02h45 sáng ngày 24/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1/2, chủ nhà ăn 2.07, khách ăn 1.85 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/4 bàn, Tài ăn 1.90, Xỉu ăn 2.00 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.07, Hòa ăn 3.25, […]

Soi kèo nhà cái: Indonesia vs Campuchia 23/12/2022

Kèo nhà cái Indonesia vs Campuchia – 16h30 chiều ngày 23/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:2 1/4 bàn, chủ nhà ăn 1.92, khách ăn 1.92 – Kèo tài xỉu đang ở mức 3 1/2 bàn, Tài ăn 2.02, Xỉu ăn 1.80 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.10, Hòa […]

Soi kèo nhà cái: Gernika vs Celta Vigo 23/12/2022

Kèo nhà cái Gernika vs Celta Vigo – 01h00 sáng ngày 23/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1 3/4:0 bàn, chủ nhà ăn 1.98, khách ăn 1.86 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 3/4 bàn, Tài ăn 1.96, Xỉu ăn 1.86 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 12.00, […]

Soi kèo nhà cái: Blackburn vs Nottingham 22/12/2022

Kèo nhà cái Blackburn vs Nottingham – 02h45 sáng ngày 22/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/4:0, chủ nhà ăn 1.84, khách ăn 2.08 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/2 bàn, Tài ăn 1.99, Xỉu ăn 1.91 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.56, Hòa ăn 3.20, […]

Soi kèo nhà cái: Numancia vs Sporting Gijon 22/12/2022

Kèo nhà cái Numancia vs Sporting Gijon – 01h00 sáng ngày 22/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/4:0, chủ nhà ăn 2.03, khách ăn 1.81 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/4 bàn, Tài ăn 2.21, Xỉu ăn 1.64 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 3.55, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Newcastle vs Bournemouth 21/12/2022

Kèo nhà cái Newcastle vs Bournemouth – 02h45 sáng ngày 21/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1 bàn, chủ nhà ăn 1.83, khách ăn 2.09 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 3/4 bàn, Tài ăn 1.93, Xỉu ăn 1.97 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 1.47, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Milton Keynes Dons vs Leicester 21/12/2022

Kèo nhà cái Milton Keynes Dons vs Leicester – 02h45 sáng ngày 21/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1 1/4:0 bàn, chủ nhà ăn 1.98, khách ăn 1.94 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 3/4 bàn, Tài ăn 1.93, Xỉu ăn 1.97 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn […]

Soi kèo nhà cái: Wigan Athletic vs Sheffield United 20/12/2022

Kèo nhà cái Wigan Athletic vs Sheffield United – 03h00 sáng ngày 20/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 1/2:0 bàn, chủ nhà ăn 1.89, khách ăn 2.03 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/4 bàn, Tài ăn 1.90, Xỉu ăn 2.00 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 3.30, […]

Soi kèo nhà cái: Leganes vs Real Zaragoza 20/12/2022

Kèo nhà cái Leganes vs Real Zaragoza – 03h00 sáng ngày 20/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1/4 bàn, chủ nhà ăn 2.13, khách ăn 1.80 – Kèo tài xỉu đang ở mức 1 3/4 bàn, Tài ăn 1.80, Xỉu ăn 2.11 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.41, Hòa […]

Soi kèo nhà cái: Palermo vs Cagliari 19/12/2022

Kèo nhà cái Palermo vs Cagliari – 00h45 sáng ngày 19/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:0 bàn, chủ nhà ăn 2.11, khách ăn 1.82 – Kèo tài xỉu đang ở mức 2 1/4 bàn, Tài ăn 1.93, Xỉu ăn 1.97 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.82, Hòa ăn […]

Soi kèo nhà cái: Burgos CF vs Huesca 19/12/2022

Kèo nhà cái Burgos CF vs Huesca – 01h00 sáng ngày 19/12/2022 – Kèo châu Á đang ở mức 0:1/4 bàn, chủ nhà ăn 2.03, khách ăn 1.89 – Kèo tài xỉu đang ở mức 1 3/4 bàn, Tài ăn 1.90, Xỉu ăn 2.00 – Kèo châu Âu đang ở mức: Chủ ăn 2.31, Hòa […]