Quy Định

NHÀ CÁI 247 – NHACAI247.INFO là 1 website về thông tin các nhà cái ở Việt Nam và Quốc Tế. Nhacai247.info luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do NHÀ CÁI 247 – NHACAI247.INFOluôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. “THÔNG TIN CÁ NHÂN” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), NHÀ CÁI 247 – NHACAI247.INFO hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

NHÀ CÁI 247 – NHACAI247.INFO cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều kiện trên và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của NHÀ CÁI 247 – NHACAI247.INFO, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.